Witamy na stronie Bikoret

Witamy na stronie Bikoret

Jesteśmy zespołem, który zajmuje się świadczeniem usługi z zakresu polowych badań geotechnicznych i geologicznych wykonywanych głównie na potrzeby budownictwa drogowego oraz wykonawstwa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych . W naszej ofercie znajdziecie Państwo kontrolę zagęszczenia gruntów w korytach wykopów kanalizacyjnych, nasypach drogowych i kolejowych jak i nadzór nad ich formowaniem.

Oferujemy geotechniczną obsługę budów- na etapie robót ziemnych i fundamentowych oraz odbiór wykopów, a także ocenę przydatności gruntów naturalnych do formowania budowli ziemnych.

Specjalizujemy się także w badaniu nośności podbudów z kruszyw mineralnych stabilizowanych mechanicznie, badaniu zagęszczenia podsypek i obsypek ciągów kanalizacyjno- wodociągowych i wszelkich obiektów, których budowa wymaga spełnienia określonych parametrów jakościowych takich jak płyty boisk, podłoża pod kostki brukowe i pod posadzki hal przemysłowych.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do bezpośrednich wykonawców robót ziemnych, jak i inwestorów zainteresowanych wysokim standardem zlecanych przez siebie prac.

Działania naszego zespołu charakteryzują się profesjonalnym podejściem do każdego zadania. Szybka i terminowa realizacja każdego zlecenia to nasz priorytet. Wiedza wyniesiona z kierunkowych studiów geologicznch i kursów, a także doświadczenie w wykonywaniu wyżej wymienionych prac są gwarantem rzetelności i pozwalają na świadczenie usług na wysokim poziomie. Stale współpracujemy także z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego.

Polecamy